Dezinfekcia vodovodného potrubia

dezinfekcia-pred

Tak ako my ľudia potrebujeme čisté prostredie pre život, tak aj voda potrebuje čisté vodovodné potrubie. Nato , aby si kvalitná pitná voda zachovala svoje vlastnosti, musí prechádzať čistým vydezinfikovaným vodovodnýmpotrubím. Je nielen veľmi dôležité akú vodu pijete, ale aj v akej vode sa denne umývate, ľudské telo pri sprchovaní dokáže vstrebať dosť vody nato, aby mohlo naše telo prijímať z vody všetky dôležité živiny a minerály.  Ak sa v potrubí nachádzajú baktérie škodlivé pre ľudské zdravie, naše telo môže reagovať v podobe rôznych zdravotných problémov.

Po každom dôkladnom vyčistení vodovodného potrubia je nevyhnutné  toto potrubie aj dezinfikovať. 

Keďže sa pod nánosmi usadenín,  hrdze a kalov nachádza vždy aj nevyhovujúci biofilm je nutná dezinfekcia vodovodného potrubia, ktorá zničí baktérie v potrubí a zabráni ich rozmnožovaniu sa vo vašom vodovode.

Prečo dezinfikovať:

Kto má oprávnenie dezinfikovať:

Tak ako my ľudia potrebujeme čisté prostredie pre život, tak aj voda potrebuje čisté vodovodné potrubie. Nato , aby si kvalitná pitná voda zachovala svoje vlastnosti, musí prechádzať čistým a vydezinfikovaným vodovodným  potrubím. Je nielen veľmi dôležité akú vodu pijete, ale aj v akej vode sa denne umývate, ľudské telo pri sprchovaní dokáže vstrebať dosť vody nato, aby mohlo naše telo prijímať z vody všetky dôležité živiny a minerály.  Ak sa v potrubí nachádzajú baktérie škodlivé pre ľudské zdravie, naše telo môže reagovať v podobe rôznych zdravotných problémov. Mnoho ľudí dnes tieto zdravotné problémy pripisuje aj minerálnemu zloženiu vody, najčastejšie tvrdej vode – častokrát aj bez detailnejšej analýzy vody, pri rozbore vody totiž nestačí len meranie tvrdosti alebo základných chemických hodnôt,na stanovenie problému potrebujeme kompletný rozbor vody, kde je dôležitá analýza hydrobiológie a mikrobiológie.
Dezinfikovanie vodovodného potrubia je veľmi špecifická činnosť. Kedže pri dezinfekcií vodovodného potrubia prichádzame do styku s pitnou vodou, dezinfikovať môže len kvalifikovaná osoba, ktorá prešla všetkými potrebnými skúškami na vykonávanie tejto činnosti.
Zamestnanci našej firmy sú plnohodnotne kvalifikovaní  a preto pri dezinfekcii dodržiavajú správne postupy. Je veľmi dôležité si pri každom výbere firmy, ktorej chceme zveriť potrubie našej pitnej vody, si najprv overiť tieto fakty a tiež sa informovať o postupe dezinfekcie. Dokumenty o spôsobilosti vykonávania tejto činnosti, poskytujeme zákazníkom k nahliadnutiu aj s kartou bezpečnostných údajov dezinfekčnej látky.

Kedy dezinfikovať:

  • pri novostavbe alebo rekonštrukcií vodovodného potrubia(aj v prípade malého zásahu do VP)
  • pri dlho nepoužívanom vodovodnom rozvode
  • pri čistení vodovodného potrubia od kalov a usadenín
  • pri dlho stojacej vode v potrubí ( už za 7 dní nepoužívania nevyčisteného  vodovodného potrubia sa v ňom množia baktérie)
  • pri nevyhovujúcich hodnotách rozboru pitnej vody
  • pri nevyhovujúcich hodnotách studničnej vody – po napojení na verejný vodovod je potrebné potrubie po studničnej vode vydezinfikovať
GD1A6852

Dezinfekcia studní


Ak používate ako zdroj vody studnu, je dobré ju pravidelne nechať vyčistiť a vydezinfikovať. Zloženie vody v studni sa môže meniť v závislosti od viacerých faktorov. Či už ide o vplyv počasia alebo lokálneho znečistenia v okolí studne. Je preto veľmi dôležite vodu nechať aspoň raz za rok , najlepšie po zime dezinfikovať.  Dezinfekcia studne sa roky prevádzala iba mechanickým čistením a následným naliatim chlórnanu sodného. Chlór , ale vytvára pri dezinfekcii studní aj vedľajšie produkty – chloritany ,ktoré sú pre ľudské zdravie škodlivé.
Ako firma používame pri dezinfekcii studne certifikovaný dezinfekčný prípravok vhodný do pitnej vody, ktorý dokáže zničiť 100% baktériíí vo vode a zároveň sa hneď potom neškodne rozloží, nevylučuje vedľajšie produkty a je vysoko účinný aj na najhoršie typy baktérií . Dezinfekcia studne je u nás rýchla a efektívna. Pre viac informácií ako presne postupujeme pri dezinfekcii studní nás prosím kontaktujte.

Ako dezinfekcia prebieha


Dezinfekcia vodovodného potrubia prebieha veľmi jednoducho . Pomocou špeciálneho dávkovača dezinfekčnej látky sa do vodovodného potrubia napustí dezinfekčná látka, tú necháme istý čas pôsobiť a následne z vodovodného potrubia poriadne vypláchneme. Dezinfekčná látka bola vyvinutá ako vhodná do pitnej vody nezostáva na okrajoch ani v póroch vodovodného potrubia a nevylučuje pri dezinfekcii žiadne škodlivé látky.

Výsledky dezinfekcie


Potrubie je zbavené baktérií, voda preteká čistým a vydezinfikovaným potrubím, do ktorého sa viac nevyplavujú baktérie z okrajov stien potrubia. Je veľmi dôležité , aby ľudské telo prijímalo vodu bez baktérií. Po úspešnej dezinfekcií môžete znova používať vodu na pitie aj umývanie sa, bez rizika. Voda viac nezapácha, má lepšiu chuť a plní svoju prirodzenú funkciu – pomáha a lieči ľudský organizmus.